Blodprøve prøverør

Bestill blodprøve på nett uten legetime

NYHET! NYHET! 😀😀😀

Som en av de første i Norge tilbyr vi nå helsesjekk via blodprøver uten legetime💉💉

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å ha kontroll på din egen helse; uavhengig om du allerede har symptomer og sykdom eller om du ønsker å forebygge sykdom.

 du bestemmer selv hvilke blodprøver du ønsker
 enkelt å bestille blodprøvene online
 oppsøk oss eller laboratorier i Sandefjord, Oslo eller Bergen når det passer deg – ingen timebestilling😀
 motta utfyllende svar på blodprøvene fra lege
 resultatene er alltid tilgjengelig for deg online

Bor du Tønsberg, Færder eller Horten kommune tilbyr også vi blodprøvetaking hjemme hos deg😀😀 – enklere blir det ikke!

Ved hjelp av en enkel blodprøve kan du få mye informasjon om din helsetilstand! Mange sykdommer har en klar sammenheng med livsstilsfaktorer som blant annet kosthold og mosjon. Det gjelder for eksempel diabetes, hjerteinfarkt, og hjerneslag. Ved å kartlegge blodverdiene dine har du et godt utgangspunkt for å vurdere om du er i risikosonen for visse sykdom, om du mangler f.eks. vitaminer eller mineraler eller oppdage sykdom tidlig før symptomene oppstår🙂

Vi ønsker å sette fokus på forebyggende helsearbeid i tillegg til utredning av symptomer og sykdom❤️

Du får svar fra legen vår Cecilie Nilsen (uavhegngig av hvor prøven er tatt) med utførlig informasjon om analysen og hva høye eller lave verdier kan bety, og hva slags årsaker som kan ligge bak prøveresultatene. Vi vil også komme med anbefaling om hva du bør gjør videre hvis det er avvik på prøvene dine🙂

Få innsikt og eierskap til egen helse slik at du kan forebygge sykdom eller oppdage sykdom tidlig før symptomene oppstår❗️❤️