Bestill time hos oss for blodprøvetaking

Vi tilbyr blodprøvetaking på vårt laboratorium hvis du har med en egen ekvisisjon fra annen lege. Det er den legen som har gitt deg rekvisisjonen for blodprøvene som er ansvarlig for oppfølgingen av prøvesvarene dine.

Hvis du ønsker blodprøver, men ikke har rekvisisjon fra annen lege må du bestille en legetime – enten hos oss på klinikken eller via video eller chat. Da betaler du ikke gebyr når du kommer for blodprøvetaking.

 

I dagene før prøvetaking bør man avstå fra hard fysisk aktivitet og store og fettrike måltider bør unngås i timene før prøven tas. Noen prøver må tas på et gitt tidspunkt og for noen prøver må du være fastende. Hvis dette gjelder dine prøver skal du ha fått beskjed om dette fra den som har rekvirert prøven din. Det anbefales at du sitter i ro 15 minutter før prøvetaking. Du må ta med gyldig legitimasjon til laboratoriet.

Gebyr for prøvetaking:  200 NOK.

UNNTAK: Pasienter som har bestilt blodprøver via Blodsjekk AS betaler ikke gebyr (www.blodsjekk.no).

Bestill time for prøvetaking
tjenester fra dropinlegene