Om Drop-in legene

Vi gjør det enkelt å få rask legehjelp når du ønsker det!

Lett tilgjengelig

Vi vet at din tid er mye verdt! Vi gjør det enkelt å få rask hjelp til vurdering, behandling og forebygging av sykdommer, slik at du holder deg frisk lengst mulig og får en optimal helse med mer energi og overskudd. 

Ved lettere tilgjengelighet på lege kan du forhindre, utsette eller redusere konsekvenser av sykdom. 

Mer tid med pasientene

Hos oss skal du føle deg sett, hørt og trygg – og ikke minst at vi har tid til deg! 

Vi gjør vårt beste for å hjelpe deg så du oppnår og vedlikeholder god helse. Formidling av kunnskap om hvordan man kan forebygge sykdom er for oss like naturlig som å utrede og iverksette behandling.

Vi er overbevist om at god helse gir deg energi, produktivitet, godt humør og overskudd til å være «ditt beste deg» i en hektisk hverdag! – både for deg selv og de rundt deg.

Dette er våre leger

Cecilie Nilsen
Spesialist i allmennmedisin / daglig leder

Dr Cecilie Nilsen er lege og grunder av Drop-in legene. Hun er utdannet ved det medisinske universitet i Wurzburg i Tyskland. Hun var ferdig utdannet i 2001 og er spesialist i allmennmedisin. Hun har jobbet 13 år som fastlege, ett år i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og 3 år på legevakten i Tønsberg hvor hun i tillegg til å være legevaktlege også var avdelingsoverlege en periode. Hun har hatt en bistilling som helsestasjonslege for barn og ungdom i 10 år, og de siste årene har hun bistått flere av fylkets fastlegekontorer ved fastlegers fravær.

Cecilie er lidenskapelig opptatt av helse – både forebygging av sykdom og etter at sykdom har inntruffet. Hun har et genuint ønske om å hjelpe deg så godt hun kan med de utfordringene du har slik at du får en optimal helse.

 

I tillegg til Cecilie inngår flere dyktige leger i en vaktordning. Dette er enten fastleger eller sykehusleger med erfaring i allmennmedisinske problemstillinger.

Julia Cubero
Lege

Julia Cubero er utdannet lege ved det medisinske universitet i Granada i Spania Hun var ferdig utdannet i 2019 og har jobbet ved flere sykehjem i Norge. Hun jobber nå fulltid hos Drop-in Legene. Hun snakket flytende norsk og spansk samt engelsk og fransk.

Sandra Kristiansen
Lege

Sandra Kristiansen er utdannet ved Universitetet i Tromsø. Hun var ferdig utdannet våren 2020 og har jobbet ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling, sykehjem og helsestasjon for barn i Tromsø. I tillegg til å jobbe for Drop-in Legene jobber hun også ved Akuttmottaket i Sykehust i Vestfold.