Om Drop-in legene

Vi gjør det enkelt å få rask legehjelp når du ønsker det!

Lett tilgjengelig

Vi vet at din tid er mye verdt! Vi gjør det enkelt å få rask hjelp til vurdering, behandling og forebygging av sykdommer, slik at du holder deg frisk lengst mulig og får en optimal helse med mer energi og overskudd. 

Ved lettere tilgjengelighet på lege kan du forhindre, utsette eller redusere konsekvenser av sykdom. 

Mer tid med pasientene

Hos oss skal du føle deg sett, hørt og trygg – og ikke minst at vi har tid til deg! 

Vi gjør vårt beste for å hjelpe deg så du oppnår og vedlikeholder god helse. Formidling av kunnskap om hvordan man kan forebygge sykdom er for oss like naturlig som å utrede og iverksette behandling.

Vi er overbevist om at god helse gir deg energi, produktivitet, godt humør og overskudd til å være «ditt beste deg» i en hektisk hverdag! – både for deg selv og de rundt deg.

Dette er våre leger

Cecilie Nilsen
Spesialist i allmennmedisin / daglig leder

Dr Cecilie Nilsen er lege og grunder av Drop-in legene. Hun er utdannet ved det medisinske universitet i Wurzburg i Tyskland. Hun var ferdig utdannet i 2001 og er spesialist i allmennmedisin. Hun har jobbet 13 år som fastlege, ett år i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og 3 år på legevakten i Tønsberg hvor hun i tillegg til å være legevaktlege også var avdelingsoverlege en periode. Hun har hatt en bistilling som helsestasjonslege for barn og ungdom i 10 år, og de siste årene har hun bistått flere av fylkets fastlegekontorer ved fastlegers fravær.

Cecilie er lidenskapelig opptatt av helse – både forebygging av sykdom og etter at sykdom har inntruffet. Hun har et genuint ønske om å hjelpe deg så godt hun kan med de utfordringene du har slik at du får en optimal helse.

I tillegg til Cecilie jobber Ina Stang. Det er oss to du møter hos Drop-in Legene. Ved sykdom og ferieavvikling kan det være vikarleger hos oss. De er enten fastleger eller sykehusleger med erfaring i allmennmedisinske problemstillinger.

Ina Stang
Allmennlege

Ønsker du en privat fastlege som gir deg god oppfølging over tid – og ikke minst har god tid til deg – kan du benytte Ina. Hun gir deg samme hjelp som en offentlige fastlege ved både nyoppståtte plager, kontroller og oppfølging av kroniske sykdommer.

Ina studerte medisin i Szczecin i Polen, og ble uteksaminert i 2016. I studietiden jobbet hun i eldreomsorgen, og senere som lege ved sykehjem og i psykiatrien. Hun har vært ansatt på fulltid hos Drop-In Legene siden vi åpnet mars 2018.

Ina ønsker oppriktig å utgjøre en forskjell for pasientene og hjelpe deg slik at at du kan ha en best mulig hverdag, enten det er sykdomstilstander eller forebygging av sykdom du ønsker hjelp til.

I motsetning til offentlige fastleger har vi ikke refusjon eller støtte fra staten, så du betaler derfor konsultasjonen selv og frikortordningen gjelder ikke. Har du medlemskap hos oss får du rabatterte priser. Studenter får 20% rabatt.