Om Drop-in legene

Vi gjør det enkelt å få rask legehjelp når du ønsker det!

Lett tilgjengelig

Vi vet at din tid er mye verdt! Vi gjør det enkelt å få rask hjelp til vurdering, behandling og forebygging av sykdommer, slik at du holder deg frisk lengst mulig og får en optimal helse med mer energi og overskudd. 

Ved lettere tilgjengelighet på lege kan du forhindre, utsette eller redusere konsekvenser av sykdom. 

Mer tid med pasientene

Hos oss skal du føle deg sett, hørt og trygg – og ikke minst at vi har tid til deg! 

Vi gjør vårt beste for å hjelpe deg så du oppnår og vedlikeholder god helse. Formidling av kunnskap om hvordan man kan forebygge sykdom er for oss like naturlig som å utrede og iverksette behandling.

Vi er overbevist om at god helse gir deg energi, produktivitet, godt humør og overskudd til å være «ditt beste deg» i en hektisk hverdag! – både for deg selv og de rundt deg.

Dette er våre leger

Cecilie Nilsen
Spesialist i allmennmedisin / daglig leder

Dr Cecilie Nilsen er lege og grunder av Drop-in legene. Hun er utdannet ved det medisinske universitet i Wurzburg i Tyskland. Hun var ferdig utdannet i 2001 og er spesialist i allmennmedisin. Hun har jobbet 13 år som fastlege, ett år i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og 3 år på legevakten i Tønsberg hvor hun i tillegg til å være legevaktlege også var avdelingsoverlege en periode. Hun har hatt en bistilling som helsestasjonslege for barn og ungdom i 10 år, og de siste årene har hun bistått flere av fylkets fastlegekontorer ved fastlegers fravær.

Cecilie er lidenskapelig opptatt av helse – både forebygging av sykdom og etter at sykdom har inntruffet. Hun har et genuint ønske om å hjelpe deg så godt hun kan med de utfordringene du har slik at du får en optimal helse.

 

I tillegg til Cecilie inngår flere dyktige leger i en vaktordning. Dette er enten fastleger eller sykehusleger med erfaring i allmennmedisinske problemstillinger.

Kristoffer Aune
Lege

Kristoffer var ferdig utdannet i Slovakia i 2020 og jobber 100% hos Drop-in Legene. I tillegg til norsk og engelsk snakker han slovakisk og makedonsk. 

Carmen Hens Barrilero
Lege

Carmen var feridg utdannet i Spania i 2020 og jobber 100% hos Drop-in Legene. Hun snakker flytende norsk og spansk i tillegg til engelsk og italiensk. 

Agustin ISLA CONTRERas
LEGE

Agustin var ferdig utdannet i Spania i 2020 og jobber deltid hos Drop-in Legene i tillegg til jobb på sykehus. I tillegg til flytende norsk og spansk snakker han engelsk og italiensk.