Bedriftsavtale

Invester i dine ansatte –  et godt arbeidsmiljø med fornøyde og friske ansatte lønner seg på alle måter!

Vi tilbyr årlige helseundersøkelser av ansatte og de ansatte får 20% rabatt på alle legetimer på klinikken.

 

Friske ansatte er utvilsomt en fordel for arbeidsgiver. God helse gir mer energi, produktivitet og overskudd. Ved å fremme de ansattes helse, kan det bidra til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover, at nøkkelpersoner blir hos deg lenger, økt produktivitet – og du blir en attraktiv arbeidsgiver.

 

Målet med våre helsekontroller er å avdekke risikofaktorer og oppdage sykdom så tidlig som mulig, slik at man raskt kan sette inn forebyggende tiltak eller utredning og behandling av sykdom. I tillegg ønsker vi å øke de ansattes fokus på forebyggende livsstilsendringer, både fysisk og mentalt, for å fremme optimal helse og livskvalitet.  

 

Vårt mål er ikke å være størst, men vi skal være best når det gjelder personlig kontakt og god oppfølging. Vi bryr oss oppriktig om kundene våre – dine ansatte skal føle seg sett, hørt og trygge.

Visste du at:

  • Gjennomsnittlig tidsbruk for et fastlegebesøk er over 2 timer, og av denne tiden går 37 minutter til reisetid og 64 minutter til venting hos legen
  • En rapport fra SINTEF fra 2013 viste at en dags sykefravær koster en gjennomsnittlig norsk bedrift ca. 2600 kroner.
  • Det betyr altså at hvis dine ansatte må bruke 2 timer på legebesøk i arbeidstiden vil dette koste bedriften ca 350 kr.

 

 

 

Ta kontakt på mail til cecilie@dropin-legene.no hvis du ønsker mer informasjon og vi kommer gjerne til et uforpliktende møte for å presentere oss.