Bedriftsavtale

Invester i dine ansatte –  et godt arbeidsmiljø med fornøyde og friske ansatte lønner seg på alle måter!

Vi tilbyr årlige helseundersøkelser av ansatte, og de ansatte samt deres ektefelle og barn under 18 år får 20% rabatt på alle legetimer på klinikken.

Friske ansatte er utvilsomt en fordel for arbeidsgiver. God helse gir mer energi, produktivitet og overskudd. Ved å fremme de ansattes helse, kan det bidra til

  • lavere sykefravær
  • mer fornøyde ansatte
  • lavere turnover
  • nøkkelpersoner blir hos deg lenger
  • økt produktivitet
  • du blir en attraktiv arbeidsgiver

 

Målet med våre helsekontroller er å avdekke risikofaktorer og oppdage sykdom så tidlig som mulig, slik at man raskt kan sette inn forebyggende tiltak eller utredning og behandling av sykdom. I tillegg ønsker vi å øke de ansattes fokus på forebyggende livsstilsendringer, både fysisk og mentalt, for å fremme optimal helse og livskvalitet.  

Vårt mål er å være best når det gjelder personlig kontakt og god oppfølging. Vi bryr oss oppriktig om kundene våre – dine ansatte skal føle seg sett, hørt og trygge.

Ta kontakt på mail til cecilie@dropin-legene.no hvis du ønsker mer informasjon og vi kommer gjerne til et uforpliktende møte for å presentere oss.

Noen av våre kunder