Koronatest

Vi tilbyr tre typer koronatester

  1. Virusprøve fra nese/hals (PCR-test) for de med og uten symptomer
  2. Hurtigtest for antistoffer
  3. Antistofftest som sendes til Unilabs laboratorier

Hvis du har symptomer fra luftveiene, hals eller feber, eller du mistenker at du kan ha korona, kan du bestille legetime på vår Luftveisklinikk eller kun Covid19-test uten legetime. Ved legetimen kan andre eventuelle prøver tas i tillegg til virusprøve for Covid19 (vattpinne fra nese/hals (PCR)). Når du ankommer klinikken må du desinfisert hendene og ta på munnbind (er tilgjengelig hos oss). Du anmodes om ikke å berøre noe inne i klinikken. Legen henter deg når det er din tur.

 

Covid19-test uten legetime (MED symptomer): 

Har du symptomer og ønsker Covid19-test fra nese/hals (PCR), men ønsker ikke legetime, kan du bestille tid for «Covid19-test uten legetime (MED symptomer)». Vi kan også komme ut i bil for testing dersom du ønsker det (skriv det i kommentarfeltet når du bestiller time).

 

Covid19-test uten legetime (UTEN symptomer):

Har du ingen symptomer, men ønsker Covid19-test fra nese/hals (PCR-test), hurtigtest for Covid19-antistoffer eller antistofftest som sendes til Unilabs laboratorier, kan du bestille tid for «Covid19-test uten legetime (UTEN symptomer)».

Noen arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner og land krever at du har tatt en Covid 19 PCR-test selv om du ikke har symptomer. (Følgende forbehold må tas ved negativt resultat: Virusmengden stiger sannsynligvis raskt før symptomdebut, så en asymptomatisk person som tester negativt kan allikevel være smittsom kun timer senere).

Hurtigtest for Covid19-antistoffer eller antistofftest som sendes til Unilabs laboratorier kan vise om du har hatt infeksjon med koronavirus. Det tar tid for kroppen å danne antistoffer og derfor skal det ha gått MINST 2 UKER fra symptomene startet til du tar blodprøven. Du kan enten ta en hurtigtest (blodprøve fra fingeren) hvor du får svar i løpet av 10 minutter eller en blodprøve som sendes inn til Unilabs laboratorium (antas å gi et sikrere svar enn hurtigtester). Dette er den samme testen som tilbys av den offentlige helsetjenesten i Norge. Blodprøver er ikke egnet til å påvise en pågående infeksjon!

Positiv test er indikasjon på sannsynlig gjennomgått infeksjon, men man vet fortsatt ikke om og hvor lenge man eventuelt er immun. Heller ikke alle danner antistoffer etter gjennomgått infeksjon.

 

Pris: Legeundersøkelse og test: 695 kr (+ evt. kostnader for andre prøver)

Pris: Kun test (PCR eller antistofftest): 495 kr

Bestill time