Viser det ene resultatet

Bestill blodprøver online uten legetime!

Vi tilbyr helsesjekk via blodprøver. Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å ha kontroll på din egen helse; uavhengig om du allerede har symptomer og sykdom eller om du ønsker å forebygge sykdom.

Ved hjelp av en blodprøve kan du få mye informasjon om din helsetilstand. Mange sykdommer har en klar sammenheng med livsstilsfaktorer som blant annet kosthold og mosjon. Det gjelder for eksempel diabetes, hjerteinfarkt, og hjerneslag. Ved å kartlegge blodverdiene dine har du et godt utgangspunkt for å vurdere om du er i risikosonen for visse sykdom, om du mangler vitaminer eller mineraler og kanskje oppdage sykdom tidlig før symptomene oppstår.

Vi ønsker å sette fokus på forebyggende helsearbeid i tillegg til utredning av symptomer og sykdom.

Du velger selv om du vil ta blodprøvene hos oss i Tønsberg eller Lab1 i Sandvika.

Slik fungerer det:

  1. Bestill blodprøvepakken du ønsker.
  2. Du mottar en SMS når bestillingen er registrert hos oss
  3. Bestill tid for prøvetaking hos Drop-in Legene i Tønsberg (åpent alle dager) eller Lab 1 i Sandvika (mandag-torsdag)
  4. Når prøvesvarene er ferdige får du en SMS med prøvesvarene og utfyllende kommentar fra legen via sikker pålogging med din Bank ID

Legen gir deg oversikt over alle svarene med utførlig informasjon om analysene og hva høye eller lave verdier kan bety, og hva slags årsaker som kan ligge bak prøveresultatene. Legen vil også komme med anbefaling om hva du bør gjør videre hvis det er avvik på prøvene dine

Hvis du ønsker hjelp til å velge de rette analysene i forhold til dine eventuelle symptomer og sykehistorie, har behov for å gå gjennom prøveresultatene med lege eller ønsker rådgivning og hjelp etter prøvetakingen, kan du bestille en legetime på klinikken, video eller chat.

Blodprøver

Home test

kr349.00