Blodprosent

Hemoglobin (Hb) er den oksygenbærende delen i de røde blodcellene. Hemoglobin er et protein som frakter oksygen i blodet fra lungene og ut til alle kroppens organer og vev, og som transporterer karbondioksyd fra organene og vevene tilbake til lungene.

Hvis en hemoglobinmåling viser at hemoglobinnivået er lavere enn normalt, så betyr det at du har et lavt antall røde blodceller, du har anemi (=blodmangel). Anemi kan ha mange forskjellige årsaker som vitaminmangler, blødning og kronisk sykdom. Tilstanden ses hyppigst på grunn av jernmangel.