Kraftig influensasesong, og influensavaksine

FHI har i år varslet om muligheten for en kraftig influensasesong. Høy influensavaksinasjonsdekning vurderes derfor som ekstra viktig før kommende sesong. Vaksinen kan tas av alle, men anbefales spesielt dem som har økt risiko for at influensa kan gi komplikasjoner og alvorlig sykdomsforløp, som:

⁠⁠➡ alle over 65 år

➡ gravide etter 12. svangerskapsuke (før 12. uke kun ved tilleggsrisiko)

➡ beboerer i sykehjem og omsorgsboliger

➡ diabetes type 1 og 2

➡ kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt og nyresvikt

➡ kronisk nevrologisk sykdom eller skade

➡ nedsatt immunforsvar

➡ svært alvorlig fedme (BMI >40)

➡ helsepersonell som har pasientkontakt

➡ husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

➡ svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser⁠⁠

Personer i risikogruppen anbefales også vaksine mot lungebetennelse hvert 10. år.

⁠⁠Influensaepidemien er oftest fra sent i desember til tidlig i mars året etter. For best mulig effekt og for å være dekket over den største delen av influensaperioden, bør de som skal ta vaksinen gjøre det i løpet av oktober og november.

⁠Vaksinasjon hos Drop-in Legene koster 300 kr. Er du i risikogruppen er selve vaksinen gratis, mens for personer utenfor risikogruppen påløper det kostnader for selve vaksinen. Vi reiser også ut til bedrifter for å vaksinere ansatte💉🚗😃