Monthly Archives: januar 2019

Kan man drikke alkohol når man tar antibiotika?

Det er en myte at man ikke skal drikke alkohol når man tar antibiotika🍷💊 Denne myten stammer tilbake til 50-tallet. Alkohol gjør at man produserer mer urin. Siden antibiotika skilles ut i urinen var man redd for at man ikke ville få tilstrekkelig effekt. På 50- og 60-tallet var antibiotika-dosene små, men i dag bruker […]

Overgangsalder

Overgangsalderen (kalles også klimateriet) er perioden før og etter den siste menstruasjonsblødningen⏳Den siste menstruasjonsblødningen kalles menopausen (kan stadfestes først ett år etter siste menstruasjon). Menopausen oppstår i 45-55 års alderen , gjennomsnitt ved 52,9 år👩‍🦳 Se Cecilies foredrag om symptomer og behandling ved overgangsalder🎬😊Overgangsalderen kan gi mere plager enn bare hetetokter og humørsvingninger!🙄

Hjernerystelse

Hjernerystelse er betegnelsen på det umiddelbare og forbigående bevissthetstapet som ofte er ledsaget av en kort periode med hukommelsestap som kan inntre etter et slag mot hodet😵 Symptomer ved hjernerystelse: ✅ moderat hodepine ✅ kvalme ✅ svimmelhet/ustøhet ✅ kort periode med forvirring ✅ slapphet og trøtthet ✅ kortvarig hukommelsestap Hodeskader UTEN bevissthetstap og med lett til moderat hodepine og kvalme etterpå […]

Hva er kjernejournal?

Alle innbyggere som har folkeregistrert adresse har kjernejournal hvis de har norsk fødselsnummer (eller D-nummer). Du har tilgang til din kjernejournal via «Min helse» på helsenorge.no👨‍💻 Kjernejournalen er en elektroniske journal hvor helsepersonell kan se de samme helseopplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på legevakt eller sykehus👨‍⚕️🚑🏥 En kjernejournalen er ikke den samme […]

Bør du ta helsesjekk?

Mange ønsker årlige helsesjekker (eller «EU-kontroller» som mange kaller det☺️). Det finnes en lang rekke tilbud hos private helseaktører, som koster alt fra noen hundrelapper til opptil femsifrede beløp. Men er det egentlig nødvendig med helsesjekk når du føler deg frisk❓ Hør Cecilies tanker om positive og negative sider ved generelle helsekontroller i dagens video ➕➖ […]