Tag Archives: hodesmerte

Hjernerystelse

Hjernerystelse er betegnelsen på det umiddelbare og forbigående bevissthetstapet som ofte er ledsaget av en kort periode med hukommelsestap som kan inntre etter et slag mot hodet😵 Symptomer ved hjernerystelse: ✅ moderat hodepine ✅ kvalme ✅ svimmelhet/ustøhet ✅ kort periode med forvirring ✅ slapphet og trøtthet ✅ kortvarig hukommelsestap Hodeskader UTEN bevissthetstap og med lett til moderat hodepine og kvalme etterpå […]