Hjernerystelse

Hjernerystelse er betegnelsen på det umiddelbare og forbigående bevissthetstapet som ofte er ledsaget av en kort periode med hukommelsestap som kan inntre etter et slag mot hodet😵

Symptomer ved hjernerystelse:
 moderat hodepine
 kvalme
 svimmelhet/ustøhet
 kort periode med forvirring
 slapphet og trøtthet
 kortvarig hukommelsestap

Hodeskader UTEN bevissthetstap og med lett til moderat hodepine og kvalme etterpå kan trygt observeres hjemme👍🙂

Det ikke farlig eller unaturlig å være trøtt etter skaden, men man bør helst ikke sove de første timene etter skaden. Et slag mot hodet kan føre til at blodkar under hodeskallen rives over og det dannes en blodansamling inne i hodet. Etter noen timer (og dager) kan blødningen skape et press på hjernen. Derfor er det særlig viktig å følge godt med og personen bør ikke være alene de første 24 timene etter skaden‼️ Personen bør vekkes 1-2 ganger i løpet av den første natten.

Ta kontakt med lege ved:
 økende kraftig hodepine
 gjentatte episoder med oppkast
 nedsatt bevissthet
 forvirring

En hjernerystelse behandles i hovedsak med hvile. Smertestillende medikamenter kan gis. Noen aktiviteter bør begrenses de følgende dager, spesielt:

 langvarig TV-titting og lesing (maks 1/2 time om gangen med et par timers pause i mellom)
 playstation, dataspill og lignende
 aktiviteter som innebærer risiko for nye hodeskader (som ballidretter, kampsport m.m.)

I de aller fleste tilfellene vil symptomene være borte i løpet av 2-7 dager🙂 Noen kan imidlertid oppleve hodepine, svimmelhet, nedsatt hukommelse og konsentrasjon i dager og uker etter skaden.