Monthly Archives: mars 2019

Loppebitt

April-juni er høysesong for loppebitt🌾🌳 Lopper som biter mennesker er i 90 % av tilfellene fuglelopper. De finnes i fuglereir i fuglekasser, under takstein, i ventiler i veggen🏡 De formerer seg om våren og har larver i reir med fugleunger. De kan overvintre som ferdige lopper i kokong i reir og våkner til nytt liv når […]

Forstoppelse

Forstoppelse er en av de mest utbredte plagene i befolkningen. 20% av befolkningen har forstoppelse ca 10% bruker avføringsmidler Symptomer: ✅ unormalt mye trykking for å få tømt seg ✅ hard og knollete avføring ✅ følelse av ufullstendig tømning ✅ følelse av blokkering i endetarmen ✅ mindre enn 3 avføringer per uke ✅ magesmerter (bedres ofte etter avføring) ✅ smerter ved avføring […]

Strømskader

Strømulykker kan medføre akutte alvorlige skader, spesielt for hjertet, muskler, hud og nervesystemet⚡️🔌 Hvis strømstøtet går igjennom brystet, kan dette gi påvirkning av hjerterytmen og i verste fall hjertestans⚠️ Strømgjennomgang betyr at strøm er ledet gjennom kroppen, f.eks fra hånd til hånd (🤚🤚) eller hånd til fot (🤚🦶). Strøm gjennom f.eks. bare en hånd regnes […]

Migrene

Migrene er kronisk sykdom som gir akutte anfall med ensidig, pulserende hodepine Ca 15% av alle kvinner og 7% av alle menn i Norge har migrene 🤔 Årsaken er ikke fullstendig klarlagt. Man vet at det skjer en rekke endringer i hjernen under et anfall. Arv og hormonelle faktorer spiller også en rolle. Klassiske symptomer er: […]

Bittskade

Bitt gjennom huden av kjæledyr eller menneske kan føre til infeksjoner. Ca 20% av hundebitt, 80% av kattebitt og 25 % av menneskebitt fører til infeksjon. Tegn til infeksjon vi først bli synlig etter 8 timer, men infeksjonen kan også oppstår etter flere døgn. Infeksjontegn: ✅ rødhet, hevelse, varme og ømhet rundt bittstedet ✅ puss ✅ rød stripe […]

Testikkelkreft

Ca 300 menn får testikkelkreft i Norge hver år👨👨‍ Totalt utgjør testikkelkreft bare ca 1% av alle krefttilfeller hos menn, men er den hyppigste kreftformen blant yngre menn. Opptrer oftest i 20-40-års alderen. Gjennomsnittsalder er 28 år På verdensbasis er antallet fordoblet i løpet av de siste 40 årene. Norge og Danmark har den høyeste […]

Skabb

Nå er det skabb-epidemi😳 Salget på kremen mot skabb har økt med 43% hittil i år sammenlignet med i fjor. Skabb er en hudsykdom som skyldes en skabbmidd som graver ganger i huden og legger egg. Symptomene skyldes en allergisk reaksjon mot midden og dens avfallsprodukter. Skabb er vanligst blant unge voksne (18-25 år)👱‍♀️👱‍♂️ Skabbmidden overføres […]

Bekterev

Bekhterevs sykdom er en kronisk revmatisk betennelsessykdom som først og fremst rammer ledd og leddbånd i ryggen og bekkenet Bekhterev kan redusere ryggens bøyelighet og kan til slutt føre til totalt tap av bevegelighet i ryggen. Andre ledd og organer kan også rammes. Ca 40 000 i Norge (ca 1% av befolkningen) har Bekhterev Plagene […]

Skogflått

Skogflåttencefalitt er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som er forårsaket av TBE-virus (tick-borne encephalitis). TBE-virus overføres ved flåttbitt av infisert flått. Fore­komsten av skogflåttencefalitt er lav i Norge; i 2012-2016 var det 7-13 tilfeller årlig 📍 Skogflåttencefalitt forekommer i kystdistriktene fra Vest-Agder til Vestfold (kan være store lokale forskjeller innen en kommune) 📅 Oftest fra april-mai […]