Forstoppelse

Forstoppelse er en av de mest utbredte plagene i befolkningen.

20% av befolkningen har forstoppelse
ca 10% bruker avføringsmidler

Symptomer:
 unormalt mye trykking for å få tømt seg
 hard og knollete avføring
 følelse av ufullstendig tømning
 følelse av blokkering i endetarmen
 mindre enn 3 avføringer per uke

 magesmerter (bedres ofte etter avføring)
 smerter ved avføring
 nedsatt apetitt (som bedres etter avføring)
 kvalme
 oppkast (spesielt hos små barn)
 utilpasshet, slapphet og irritabilitet hos barn
 friskt blod i avføringen etter rifter
 avføringstrang som regelmessig kommer under måltid
 evt. manglende avføringstrang
 flytende avføring («overflow-diare»)
 lekkasje av avføring
 urinlekkasje (spesielt hos barn)
 vansker med blæretømning

Årsakene til forstoppelse er sammensatt, og hos mange
finner man ingen klare årsaker til forstoppelse.

De hyppigste årsakene til forstoppelse
📌 inaktivitet
📌 lavt kaloriinntak
📌 lavfiber kost
📌 dehydrering
📌 undertrykking av trang til avføring
📌 høyt medikamentinntak

Andre tilstander som kan gi økt risiko for forstoppelse er blant annet diabetes, lavt stoffskifte (hypothyreose) og cøliaki.

🎬 se dagens video og få informasjon om forstoppelse og behandling😀

Forstoppelse

Forstoppelse er en av de mest utbredte plagene i befolkningen. 20% av befolkningen har forstoppelse ca 10% bruker avføringsmidlerSymptomer:✅ unormalt mye trykking for å få tømt seg✅ hard og knollete avføring✅ følelse av ufullstendig tømning✅ følelse av blokkering i endetarmen✅ mindre enn 3 avføringer per uke✅ magesmerter (bedres ofte etter avføring)✅ smerter ved avføring✅ nedsatt apetitt (som bedres etter avføring)✅ kvalme✅ oppkast (spesielt hos små barn)✅ utilpasshet, slapphet og irritabilitet hos barn✅ friskt blod i avføringen etter rifter ✅ avføringstrang som regelmessig kommer under måltid✅ evt. manglende avføringstrang✅ flytende avføring («overflow-diare»)✅ lekkasje av avføring ✅ urinlekkasje (spesielt hos barn)✅ vansker med blæretømningÅrsakene til forstoppelse er sammensatt, og hos mange finner man ingen klare årsaker til forstoppelse. De hyppigste årsakene til forstoppelse📌 inaktivitet📌 lavt kaloriinntak📌 lavfiber kost📌 dehydrering📌 undertrykking av trang til avføring📌 høyt medikamentinntakAndre tilstander som kan gi økt risiko for forstoppelse er blant annet diabetes, lavt stoffskifte (hypothyreose) og cøliaki.🎬 se dagens video og få informasjon om forstoppelse og behandling😀

Publisert av Drop-in legene Tirsdag 26. mars 2019