Testikkelkreft

Ca 300 menn får testikkelkreft i Norge hver år👨👨‍

Totalt utgjør testikkelkreft bare ca 1% av alle krefttilfeller hos menn,
men er den hyppigste kreftformen blant yngre menn.

Opptrer oftest i 20-40-års alderen. Gjennomsnittsalder er 28 år

På verdensbasis er antallet fordoblet i løpet av de siste 40 årene. Norge og Danmark har den høyeste forekomsten i verden😳

Årsaken til testikkelkreft er ennå ikke kjent🤔 Antageligvis er det forårsaket av en kromosomfeil, men definitivt svar finnes ikke ennå. Store geografiske forskjeller i forekomst av testikkelkreft gjør at miljømessige faktorer er mistenkt som medvirkende årsak.

Symptomer:
Noen har ingen symptomer, men det vanligste symptomet er at man kjenner en uøm fast og hard kul i testikkelen. Andre symptomer kan være:
 hele testikkelen blir hard
 testikkelen øker i størrelse
 testikkelen kan også minske i størrelse
 tyngdefornemmelse i testikkelen er vanlig
 lette smerter eller stikninger i testikkelen (10-20%)
 av og til nedsatt følsomhet i testikkelen

Hvis kreften oppdages på et tidlig stadium blir nesten 100% helbredet🙂❗️

🎬 Se dagens video og få informasjon om testikkelkreft og hva du selv kan gjøre for å oppdage kreften tidlig🙂

Testikkelkreft

Ca 300 menn får testikkelkreft i Norge hver år👨👨‍Totalt utgjør testikkelkreft bare ca 1% av alle krefttilfeller hos menn,men er den hyppigste kreftformen blant yngre menn.Opptrer oftest i 20-40-års alderen. Gjennomsnittsalder er 28 år På verdensbasis er antallet fordoblet i løpet av de siste 40 årene. Norge og Danmark har den høyeste forekomsten i verden😳Årsaken til testikkelkreft er ennå ikke kjent🤔 Antageligvis er det forårsaket av en kromosomfeil, men definitivt svar finnes ikke ennå. Store geografiske forskjeller i forekomst av testikkelkreft gjør at miljømessige faktorer er mistenkt som medvirkende årsak.Symptomer:Noen har ingen symptomer, men det vanligste symptomet er at man kjenner en uøm fast og hard kul i testikkelen. Andre symptomer kan være:✅ hele testikkelen blir hard✅ testikkelen øker i størrelse✅ testikkelen kan også minske i størrelse✅ tyngdefornemmelse i testikkelen er vanlig✅ lette smerter eller stikninger i testikkelen (10-20%)✅ av og til nedsatt følsomhet i testikkelenHvis kreften oppdages på et tidlig stadium blir nesten 100% helbredet🙂❗️🎬 Se dagens video og få informasjon om testikkelkreft og hva du selv kan gjøre for å oppdage kreften tidlig🙂

Publisert av Drop-in legene Tirsdag 12. mars 2019