Skogflått

Skogflåttencefalitt er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som er forårsaket av TBE-virus (tick-borne encephalitis). TBE-virus overføres ved flåttbitt av infisert flått.

Fore­komsten av skogflåttencefalitt er lav i Norge; i 2012-2016 var det 7-13 tilfeller årlig

📍 Skogflåttencefalitt forekommer i kystdistriktene fra Vest-Agder til Vestfold (kan være store lokale forskjeller innen en kommune)

📅 Oftest fra april-mai til utpå høsten

 Tiden fra bitt til symptomer: 10-14 dager (varierer 2-28 dager)

Symptomer:
De fleste infeksjoner med TBE-virus forløper uten tegn på sykdom, men kan føre til alvorlig sykdom.

Sykdommen forløper i 2 faser. Fase 1 varer ca 4-5 dager:🤒🤮
 feber
 hodepine
 svimmelhet
 muskelsmerter

70% blir friske, men etter en symptomfri uke får 30% hjernebetennelse (fase 2) med
 høy feber
 kraftig hodepine
 svimmelhet
 oppkast
 nakkestivhet
 psykiske symptomer
 evtl kramper og muskelsvekkelser

Barn har oftere et mildere forløp enn voksne. Ca 10% av de som får hjernebetennelse får langvarig hodepine, balanse- og bevegelsesvansker.

Diagnose:
Virus og antistoffer kan påvises i blod eller spinalvæske (væsken rundt ryggmargen)
💉

Behandling:
Det finnes ikke behandling mot sykdommen. Behandlingen går ut på å dempe symptomer. Ved hjernebetennelse må man rask innleggelse på sykehus🚑🏨

Vaksine bør vurderes
📌 til personer som er mye i skog og mark langs kysten i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud
📌 ved reise til land der smitten forekommer hvor man planlegger friluftsaktivitet i skogområder

Vaksinasjon bør startes i god tid før flåttsesongen som begynner i april❗️
1. dosen gir delvis beskyttelse etter ca 14 dager. Beskyttelsen er 90% etter 2. dose (gis 1-2 måneder etter 1. dose), og etter 3. dose (gis 5-12 måneder etter 2. dose) er >95 % beskyttet i minst 3 år.