Hva er kjernejournal?

Alle innbyggere som har folkeregistrert adresse har kjernejournal hvis de har norsk fødselsnummer (eller D-nummer). Du har tilgang til din kjernejournal via «Min helse» på helsenorge.no👨‍💻

Kjernejournalen er en elektroniske journal hvor helsepersonell kan se de samme helseopplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på legevakt eller sykehus👨‍⚕️🚑🏥

En kjernejournalen er ikke den samme journalen som du har hos fastlegen din❗️– og den erstatter heller ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner.

I en akuttsituasjon kan det være helt essensielt å få vite de viktigste helseopplysningene om deg så raskt som mulig, slik at riktig behandling kan iverksettes raskt🚨
Så en oppdatert kjernejournal kan noen ganger være livreddende♥️

Dette står i din kjernejournal:
 kritisk informasjon som f.eks. allergier
 oversikt over innleggelser eller konsultasjoner på sykehus eller hos spesialister (kun tid og sted; ikke hvilken behandling du har fått)🏥👨‍⚕️
 informasjon om legemidler du bruker💊
 informasjon om familie, adresse og fastlege👨‍👩‍👧‍👦👨‍⚕️
 dine egne registreringer som du mener er relevant for helsepersonell som f.eks. sykdomshistorikk, vansker med syn/hørsel/tale, behov for tolk osv.

Helsepersonell må be om ditt samtykke til å se opplysningene i kjernejournalen‼️
Men i en akutt situasjon hvor det står om liv og helse, kan den åpnes uten samtykke.

Både du og legen kan fylle inn opplysninger i kjernejournalen, men DU bestemmer hvem som skal kunne se opplysningene📝👀

⛔️ Du kan begrense tilgangen til HELE kjernejournalen for alt helsepersonell – eller du kan begrense tilgangen til DELER av journalen, f.eks. hvis du kun vil at det skal vises oversikt over legemidler eller besøkshistorikk på sykehus og hos spesialister.

⛔️ Du kan blokkere hele kjernejournalen for et navngitt helsepersonell (blokkeringene gjelder også i akuttsituasjoner)🔒

⛔️ Du kan reservere deg mot å ha en kjernejournal. Da slettes all informasjon i din kjernejournal og nye opplysninger om deg samles ikke inn (personer med hemmelig adresse blir automatisk reservert for å ha en kjernejournal).

All aktivitet i kjernejournalen loggføres, så du kan selv følge med på hvem som har sett i eller gjort endringer i din kjernejournal🧐

Har du ikke internett kan du ringe brukerstøtte (☎️80043573), som vil sende deg et skjema du kan fylle ut, som du så sender tilbake pr post📨

Kjernejournal følger myndighetenes krav til sikkerhet og personvern, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvaret for kjernejournal.

Husk å oppdater din kjernejournal slik at det blir lettere å hjelpe deg når du trenger helsehjelp raskt❣️

Hva er kjernejournal?

UKENS SPØRSMÅL: Hva er kjernejournal❓Alle innbyggere som har folkeregistrert adresse har kjernejournal hvis de har norsk fødselsnummer (eller D-nummer). Du har tilgang til din kjernejournal via «Min helse» på helsenorge.no👨‍💻Kjernejournalen er en elektroniske journal hvor helsepersonell kan se de samme helseopplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på legevakt eller sykehus👨‍⚕️🚑🏥En kjernejournalen er ikke den samme journalen som du har hos fastlegen din❗️- og den erstatter heller ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner.I en akuttsituasjon kan det være helt essensielt å få vite de viktigste helseopplysningene om deg så raskt som mulig, slik at riktig behandling kan iverksettes raskt🚨Så en oppdatert kjernejournal kan noen ganger være livreddende♥️Dette står i din kjernejournal:✅ kritisk informasjon som f.eks. allergier✅ oversikt over innleggelser eller konsultasjoner på sykehus eller hos spesialister (kun tid og sted; ikke hvilken behandling du har fått)🏥👨‍⚕️✅ informasjon om legemidler du bruker💊✅ informasjon om familie, adresse og fastlege👨‍👩‍👧‍👦👨‍⚕️✅ dine egne registreringer som du mener er relevant for helsepersonell som f.eks. sykdomshistorikk, vansker med syn/hørsel/tale, behov for tolk osv.Helsepersonell må be om ditt samtykke til å se opplysningene i kjernejournalen‼️Men i en akutt situasjon hvor det står om liv og helse, kan den åpnes uten samtykke.Både du og legen kan fylle inn opplysninger i kjernejournalen, men DU bestemmer hvem som skal kunne se opplysningene📝👀⛔️ Du kan begrense tilgangen til HELE kjernejournalen for alt helsepersonell – eller du kan begrense tilgangen til DELER av journalen, f.eks. hvis du kun vil at det skal vises oversikt over legemidler eller besøkshistorikk på sykehus og hos spesialister.⛔️ Du kan blokkere hele kjernejournalen for et navngitt helsepersonell (blokkeringene gjelder også i akuttsituasjoner)🔒⛔️ Du kan reservere deg mot å ha en kjernejournal. Da slettes all informasjon i din kjernejournal og nye opplysninger om deg samles ikke inn (personer med hemmelig adresse blir automatisk reservert for å ha en kjernejournal).All aktivitet i kjernejournalen loggføres, så du kan selv følge med på hvem som har sett i eller gjort endringer i din kjernejournal🧐Har du ikke internett kan du ringe brukerstøtte (☎️80043573), som vil sende deg et skjema du kan fylle ut, som du så sender tilbake pr post📨Kjernejournal følger myndighetenes krav til sikkerhet og personvern, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvaret for kjernejournal.Husk å oppdater din kjernejournal slik at det blir lettere å hjelpe deg når du trenger helsehjelp raskt❣️Har du spørsmål om kjernejournal så spør gjerne i kommentarfeltet, så svarer vi så godt vi kan😃👇👇👇

Publisert av Drop-in legene Fredag 11. januar 2019