Tag Archives: journal

Hva er kjernejournal?

Alle innbyggere som har folkeregistrert adresse har kjernejournal hvis de har norsk fødselsnummer (eller D-nummer). Du har tilgang til din kjernejournal via «Min helse» på helsenorge.no👨‍💻 Kjernejournalen er en elektroniske journal hvor helsepersonell kan se de samme helseopplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på legevakt eller sykehus👨‍⚕️🚑🏥 En kjernejournalen er ikke den samme […]