CRP

CRP måler om det er en betennelse i kroppen. Høye blodverdier kan ses 6-12 timer etter at en sykdomsprosess har startet. CRP tas ved mistanke om infeksjon forårsaket av bakterier og for å skille mellom virusinfeksjon og bakterieinfeksjon.

Verdier over ca. 40 mg/L taler for bakterier heller enn virus som årsak til infeksjon, men flere virale infeksjoner kan ha verdier over 40 mg/L. Jo høyere verdi, desto større er sannsynligheten for bakteriell årsak.

Skillet mellom bakterier og virus er ofte nyttig fordi antibiotika ikke har noen virkning ved virusinfeksjoner, mens antibiotika kan være nyttig ved bakterieinfeksjoner. Ved virusinfeksjoner er det kroppens eget immunapparat som ordner opp.