Cryptosporidium

Cryptosporidium er en liten protozo (encella organisme), en parasitt, som kan angripe slimhinner i menneskers tarm, og forårsake diaresykdommen kryptosporidiose. Smitter først og fremst gjennom forurenset drikkevann. I Norge er sykdommen sjelden. er. En infeksjon med Cryptosporidium fører til en vandig diare av forskjellig intensitet. Som regel er diarèen ledsaget av magesmerter, kvalme, brekninger og lett feber. Plagene vedvarer mange dager, gjerne en uke eller to. For ellers friske personer vil sykdommen gå over av seg selv, men blandt dem som blir hardest rammet, kan det være nødvendig med sykehusinnleggelse for intravenøs væskebehandling. Det finnes ingen behandling.