Giardia

Giardiasis er en tarminfeksjon forårsaket av protozoen Giardia lamblia. En protozo er en encellet organisme som regnes til dyreriket, og som er langt større enn bakterier. Den overføres oftest via drikkevann, eventuelt gjennom matvarer. Smittestedet for de aller fleste er i utlandet. Ved akutt sykdom foreligger det ofte vanntynn diaré, særlig i starten. Magesmerter og luftplager, kvalme, diare og illeluktende avføring oppstår ofte. Andre symptomer kan være slapphet og vekttap og i noen tilfeller feber. Symptomene varer vanligvis 2-4 uker. Mange blir bra uten behandling, men noen plages langvarig med diaré som varer i uker til måneder. Antibiotika er imidlertid ofte nødvendig.