Blodsukker (glucose)

Mat som inneholder karbohydrater, omdannes via fordøyelsessystemet til glukose og ender etterhvert opp i blodbanen. Den mengden med glukose som til enhver tid befinner seg i blodet omtales da som blodsukker. I blodbanen sirkulerer det rundt til alle kroppens celler hvor det omdannes enten til energi i cellene, eller lagres i leveren og muskler ved overskudd. Enkelt forklart er glukose drivstoff – eller energi – til cellene.

For at cellene skal kunne nyttiggjøre seg glukose som energi, trengs det i tillegg insulin. Insulin har den egenskapen at det fungerer som en slags «nøkkel» som gjør at cellene kan ta til seg glukose. Uten insulin vil glukosen forbli i blodbanen, og nivået vil etterhvert stige. Dette fører igjen til at man utvikler høyt blodsukker (hyperglykemi).

Diabetes mellitus er en kronisk sykdom karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker, og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner i kroppen. Diabetes skyldes nedsatt funksjon av hormonet insulin; kroppen for lite insulin og/eller det behøves større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker dårligere (dette fenomenet kalles insulinresistens)