INR

INRer en blodprøve som måler hvor rask blodet ditt levrer seg (koagulerer) i forhold til vanlig blodlevringstid. Den brukes først og fremst for å måle effekten av blodfortynnende behandling med K-vitamin-hemmeren warfarin (Marevan).  Effekten av Marevan varierer mye fra person til person, og påvirkes av mange faktorer, blant annet av en del matvarer og andre medisiner. Derfor må INR-verdien kontrolleres regelmessig når man behandles med Marevan. Ved stabile INR-verdier er det vanlig å kontrollere prøven hver 4.-6. uke.