Kolesterol inkl LDL

LDL-kolesterolmåling benyttes til vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom. Det er vist at s-LDL-kolesterol er en viktig selvstendig risikofaktor for utvikling av arteriosklerotisk hjerte-karsykdom, med økt risiko ved høye verdier. 60-70% av kolesterolet i blodet finnes i LDL-lipoproteinene. Vurdering av LDL er viktigere enn total-kolesterol og t-kolesterol /HDL- ratio.

Risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom øker hvis s-LDL-kolesterol er over 3 mmol/L Ved vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom, må det tas hensyn til andre risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk, inaktivitet, alder, kjønn, overvekt, arvelig belastning og diabetes mellitus. Man baserer seg altså ikke bare på LDL-verdien alene når man vurderer risikoen for hjerte-kar sykdom.