Malaria

Malaria er en infeksjon med en parasitt med navnet Plasmodium. Smitten blir overført til mennesker ved myggstikk (Anopheles-myggen) og parasittene slår seg ned i de røde blodlegemene i kroppen. Ca. 90% av malariatilfellene i verden forekommer i tropisk Afrika.  I Norge rapporteres det om i underkant av 100 tilfeller av importert malaria årlig. Dødsfall på grunn av malaria er svært sjelden i vårt land. Pasienten får anfall med kraftige frysninger (frostanfall), med påfølgende feber, slapphet, hodepine, svimmelhet, mageproblemer, muskelsmerter, leddsmerter, ryggsmerter og tørrhoste. Anfallene varer normalt i under 6 timer. Mellom anfallene føler pasienten seg i god form, har normal kroppstemperatur, men kan være trøtt eller sliten. Hvor lang tid det går mellom hvert anfall avhenger av hvilken type parasitt man er smittet med, vanligvis ca. 48 til 72 timer. Komplikasjoner kan være alvorlig blodmangel, nyresvikt, leverskade eller hjerneskade. Dersom den alvorlige malaria-formen (falciparum) ikke behandles, kan den ha et dødelig forløp.