Rota-/adenovirus

Rotavirusinfeksjon er en vanlig årsak til akutt tarminfeksjon (omgangssyke), særlig hos barn under 5 år. Dette er en hyppig årsak til diaré, oppkast og feber. Infeksjonen kan ramme alle aldersgrupper, men er alvorligst hos små barn.Oppkast varer som regel i 1-2 døgn, mens diaré kan vare i 4-6 døgn.

Problemet hos små barn er faren for stort væsketap og uttørking.