A- eller B-menneske

Er du A- eller B-menneske?

De fleste av oss har en formening om vi er A-menneske eller B-menneske🌞🌚 Forskning på søvn viser imidlertid at 70% av oss verken er A- eller B-mennesker, men relativt nøytrale typer som er fleksible og kan tilpasse søvnen til hverdagsrutinene våre.

Imidlertid er 15% det vi kaller ekstreme B-mennesker, som alltid er trøtte om morgenen og våkne om kvelden, og 15% er ekstreme A-mennesker som våkner tidlig og er trøtte om kvelden. Og det er dessverre ikke så mye disse kan gjøre for å forandre på det😬

Forskningen tyder på at vi er født slik og at det er flere forskjellige gengrupper som er med på å styre vår indre klokke🧬🧬. Nobelprisvinnerne fra 2017, Rosbach, Hall og Young, viste at et av disse «klokkegenene» er mutert hos noen av dem som har avvikende døgnrytme.

Et skikkelig B-menneske har en døgnrytme som er på rundt 25 timer😯 Uten ytre påvirkninger vil personen altså forsinke sin egen rytme med en time for hver dag. Når man står opp, setter på lyset og ser det lysner ute, så resettes imidlertid den indre klokka til jordas 24 timers-syklus.

Forskning viser at både planter, insekter og dyr har en slik indre biologisk klokke. Til og med en plante som du setter i et mørkt rom vil bevege seg ut fra en indre klokke på 24 timer🎋😅

Flere internasjonale studier viser at A-mennesker og B-mennesker har noe ulike personlighetstrekk, men selvfølgelig finnes det unntak begge veier.

B-mennesker
🔸 har generelt mindre orden
🔸 er dårlig til å planlegge
🔸 er mindre strukturert
🔸 mer kreative

A-mennesker er mer
🔸 postive
🔸 samvittighetsfulle
🔸 effektive
🔸 organisert
🔸 mål- og detaljorientert

Noen studier har vist at B-mennesker har høyere risiko for tidlig død og en rekke sykdommer. Den økte risikoen kan knyttes til kronisk feiljustering mellom den indre biologiske klokken, og den pålagte timingen knyttet til arbeid og sosiale aktiviteter. En hyggelig studie viste at B-mennesker scoret høyere på tester knyttet til generell intelligens. Så det er både fordeler og ulemper ved å være B-menneske i en verden «bestemt» av A-mennesker☺️☺️