Fjesing – også kalt helvetesfisken

Fjesing (Trachinus draco) er en fisk med giftige pigger som lever langs norskekysten nord til Trondheimsfjorden🐟🐟 Ofte får man fjesingstikk ved å tråkke på fisk som ligger delvis nedgravd i sanden.

Den er 30-40 cm lang og har grønnlig gylden farge med brungrønne striper og på fremre ryggfinne og ved gjellelokkene er det giftige pigger. Kommer man i kontakt med piggene presses giften inn i huden😬

Symptomer:
 intenst sterke smerte rundt stikkstedet
 hevelse og rødhet rundt stikkstedet som kan spre seg

Man kan også oppleve
 hodepine
 feber
 kvalme/brekninger
 svimmelhet
 svetting
 verking i ledd

I sjeldne tilfeller kan hjerterytmeforstyrrelser, kramper og pustevansker oppstå❗️

🔸 Fjern synlige rester av pigger og fiskehud

🔸 Senk den stukne kroppsdelen raskt ned i varmt vann (ca 40-45 °C). Smertene gir seg da ofte innen 30-45 minutter, eller inntil 90 minutter. Varmtvannsbehandling er viktig ‼️– uten denne behandlingen kan smertene vare i opptil 1 døgn eller mer.

🔸 Vurder behov for smertestillende tabletter og stivkrampevaksine.

🔸 Hvis hevelsen er veldig uttalt kan man forsøke allergitabletter (f.eks. Zyrtec) og/eller kortisontabletter.

Det kan ta opptil 10 dager før hevelsen går tilbake.

Kontakt lege ved:
👨‍⚕️ kraftige eller vedvarende symptomer
👨‍⚕️ vedvarende smerter etter varmebehandling > 90 min
👨‍⚕️ redusert allmenntilstand
👨‍⚕️ infeksjon i stikksåret