Funfact-fredag – Virus

Virus er de mest enkle organismer på planeten. Virus er egentlig bare en håndfull gener omgitt av noen proteiner. De har ingen metabolisme og de kan ikke reprodusere alene. Først når de kommer inn i en levende celle, kan de bruke materialet i cellen til å lage kopier av seg selv. Her er noen fakta og fun fact om virus du sannsynligvis ikke visste😉:

➡ Ordet virus kommer fra det latinske ordet «virulentus» som betyr «giftig» eller “slimete væske”.

➡ 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (10 kvintillioner) virus finnes anslagsvis på jorden😲 Det gjør dem til den mest utbredte livsformen på planten!

➡ Størrelsen varierer fra 0,00002 – 0,00004 millimeter. De er ufattelig små; over 20-100 ganger mindre enn bakterier.

➡ Første gang forskere var i stand til å se et virus, var da elektronmikroskopet ble utviklet i 1931.

➡ Hvis alle virusene ble stilt opp fra ende til annen ville de strekke seg 200 millioner lysår ut i rommet. Det er 2000 ganger lengre enn diameteren på hele Melkeveien

➡ Det er ca 380 billioner virus i kroppen vår😬 Det er ti ganger det allerede svimlende antallet bakterier vi har. Men mesteparten av virusene forårsaker ingen skade for mennesker overhodet.

➡ Det første oppdagede viruset er Tobacco Mosaic Virus (TMV) som ble oppdaget av den russisk mikrobiologen Dmitry Ivanovsky i 1892. Viruset forårsaket en sykdom hos tobakksplanter (ja, virus kan faktisk gjøre planter syke🎋)

➡ Det første oppdagede viruset som forårsaker sykdom hos mennesker er gulfeberviruset som ble oppdaget av Walter Reed i 1901.

➡ Du er 8% virus!😱 DNA-sekvenser fra virus sniker seg inn blant våre egne gener, og når slikt skjer i egg- og sædceller blir den virale DNA-sekvensen en del av alle cellene i barna som blir født og deres etterkommere. Fra våre forfedre har det altså opp igjennom tidene hopet seg opp en betydelig ansamling av slike gensekvenser fra virus i våre gener☺️

➡ Stammer vi alle fra et virus? En vitenskapelig teori hevder at et stort DNA-basert virus tok bolig i en bakteriecelle for flere milliarder år siden og at dette fenomenet skapte den første cellekjernen. Hvis dette er sant, vil det antyde at menneskeheten stammer fra et fundament av virus.