Hva er CRP?

De fleste som har vært hos legen med infeksjonsymptomer har nok tatt blodprøven CRP – men hva er egentlig CRP?🤔💉

CRP-verdien måles i en blodprøve ved et lite stikk i fingeren☝️og man får svaret i løpet av få minutter.

CRP står for C-reaktivit protein. Dette proteinet har en funksjon i kroppens immunsystem for å bekjempe infeksjoner og betennelser.

CRP endrer verdi ved betennelsestilstander, så man måler CRP blant annet for å skille mellom virusinfeksjoner og bakterieinfeksjoner, og som et mål på hvor kraftig en infeksjon eller betennelsestilstand er.
Jo høyere verdi, desto større sannsynlighet for bakterieinfeksjon🧫

Skillet mellom bakterier og virus er nyttig fordi antibiotika ikke har noen virkning ved virusinfeksjoner❗️

Høye verdier kan ses 6-12 timer etter at sykdommen har startet

🆗 Normalverdi er < 10 mg/L

 CRP > 40 mg/L taler for bakterieinfeksjon, MEN det finnes flere unntak og flere virusinfeksjoner kan ha verdier > 40.

Blant annet vil influensa og mononukleose (kyssesyke), som begge er virusinfeksjoner, kunne gi høyere CRP-verdier. CRP kan øke til opp mot 50 etter 3-5 dager med influensa, og verdier over 100 kan forekomme ved alvorlig influensa.

↘️ CRP faller raskt ved tilfrisking pga kort halveringstid (15-25 timer), så CRP kan brukes til å følge effekten av behandling.

CRP-verdien kan sammen med sykehistorien og undersøkelse hjelpe legen å sette diagnose👩‍⚕️+💉
Så høy CRP i seg selv er ikke grunnlag for behandling med antibiotika, men må ses i sammenheng med andre funn❗️

Det er også viktig å vite at CRP kan bli høy ved andre sykdommer som f.eks. hjerteinfarkt, etter kirurgiske inngrep, visse kroniske betennelsestilstander (blant annet leddgikt, tarmsykdommer) og noen kreftsykdommer.