Hva er glukose, insulin og HbA1c?

Blodprøvene glukose (blodsukker) og HbA1c blir oftest tatt ved mistanke om diabetes💉💉

Diabetes er en sykdom som fører til forstyrrelser i omsetningen av sukker (glukose) i kroppen og som resulterer i at mengden sukker i blodet øker.

Alle fordøyelige karbohydrater blir omdannet til glukose i kroppen. Glukose er kroppens viktigste energikilde – og den eneste energikilden for hjernecellene‼️💪🧠

Glucosenivået i blodet blir i hovedsak regulert av bukspyttkjertel-hormonene insulin og glukagon.

📌 Insulin bidrar til at glukose transporteres inn i kroppens celler, og styrer også leveren til å lagre overflødig glukose som glykogen i leveren – og dermed går glukosenivået i blodet ned⬇️

Når leverens lagringskapasiteten er overskredet omdanner leveren glukose til fettsyrer som lagres i fettvev (derfor øker fettmengden i kroppen hvis vi over tid får altfor mye sukker i blodet😬).
Glukose lagres også som glykogen i muskulatur.

📌 Hvis blodsukkernivået blir for lavt, skiller bukspyttkjertelen ut hormonet glukagon for å få leveren til å omdanne glykogen i leveren tilbake til glukose – dermed øker nivået av glukose i blodet⬆️

Hvis denne balansen mellom glukose og bukspyttkjertelen-hormonene fungerer riktig, forblir mengden glukose i blodet ganske stabil – og energiomsetning i kroppen er optimal👍⚖️😀

Den vanligste årsaken til forstyrrelser i denne balansen er diabetes.

Personer med diabetes har
 manglende eller utilstrekkelig insulinproduksjon og/eller
 insulinet som blir laget virker dårligere (insulinresistens)

1️⃣ Ved diabetes type 1 ødelegger kroppens eget immunforsvar de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen og etterhvert lages det ikke insulin.

2️⃣ Ved diabetes type 2 produserer kroppen for lite insulin og/eller insulinet som blir laget virker dårligere (insulinresistens).

Ved type 2 er det diffuse symptomer i starten, men etterhvert oppstår de typiske symptomene som ved diabetes type 1:
 økt tørste
 økt vannlating
 vekttap
 trøtthet

Diagnosen stilles når målinger av HbA1c og/eller glucose viser:
💉 fastende glukose > 7 mmol/L
💉 HbA1c > 48 mmol/mol (6,5%)

HbA1c (langtidssukker) viser hvilket nivå blodsukkeret i gjennomsnitt har ligget på de siste 6-12 ukene. (HbA1c måler mengden røde blodceller som er bundet til glukose)

⚠️ Ubehandlet diabetes over år kan forårsake hjerte-kar-sykdom, nyre- og øyesykdom og nerveskade.