Hva er kortisol?

Hva er kortisol – også kalt stresshormonet?🤔

Kortisol er et hormon som blant annet spiller en rolle i omsetningen av proteiner, fettstoffer og karbohydrater, og som hjelper til med å regulere immunforsvaret, opprettholde blodtrykket og er viktig for kroppens stressmestring😀

Kortisol produseres av binyrene og produksjonen reguleres av hormonproduserende sentre i hjernen. 

Kortisolnivået varierer i løpet av døgnet og er høyest om morgenen og lavest omkring midnatt📉 Endringer i døgnrytmen medfører endringer i utskillelsen av kortisol.

Symptomer på høyt kortisolnivå:
✅ høyt blodtrykk
✅ høyt blodsukker
✅ overvekt, spesielt rundt magen
✅ lilla streker på magen
✅ muskelsvinn og -svakhet
✅ benskjørhet
✅ uregelmessige menstruasjoner og økt ansiktshår hos kvinner
✅ forsinket utvikling og kortvoksthet hos barn

Symptomer på lavt kortisolnivå:
✅ vekttap
✅ muskelsvakhet
✅ utmattelse
✅ lavt blodtrykk
✅ mørke flekker i huden

Økt kortisolproduksjon kan sees ved 
⬆️ hormonproduserende svulster i hjernen eller andre deler av kroppen (f.eks. lungekreft)
⬆️ svulst eller overdreven vekst (hyperplasi) av binyrene
⬆️ fysisk og psykisk stress
⬆️ høyt stoffskifte
⬆️ overvekt
⬆️ graviditet
⬆️ trening
⬆️ medikamenter som f.eks. p-piller og prednisolon 

Nedsatt kortisolproduksjon kan sees ved 
⬇️ underaktive hormonsentre eller svulst i hjernen
⬇️ underaktiv eller skadet binyre (Addison sykdom)
⬇️ avsluttet behandling med glukokortikosteroidhormoner, spesielt ved veldig raskt stopp etter lang tids bruk
⬇️ lavt stoffskifte
⬇️ medikamenter som f.eks. steroidhormoner

💉 Blodprøve for å måle kortisolnivået bør tas kl 8 (eventuelt kl 20) på grunn av den store døgnvariasjonen. Sterk fysisk aktivitet skal unngås dagen før og fram til prøvetaking.