Influensavaksine

Vaksine anbefales til personer hvor man forventer økt risiko for at influensasykdommen kan medføre komplikasjoner og alvorlig sykdomsforløp💉💉 Vaksinen anbefales til:

✴️ alle > 65 år
✴️ gravide etter 12. svangerskapsuke (før 12. uke kun ved tilleggsrisiko hos den gravide)
✴️ beoboerer i sykehjem og omsorgsboliger
✴️ diabetes type 1 og 2
✴️ kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt og nyresvikt
✴️ kronisk nevrologisk sykdom eller skade
✴️ nedsatt immunforsvar
✴️ svært alvorlig fedme (BMI >40)
✴️ annen alvorlig eller kronisk sykdom der lege vurderer at influensa utgjør en alvorlig helserisiko
✴️ helsepersonell som har pasientkontakt
✴️ husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
✴️ svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år! Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år.

Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt.

Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra OKTOBER TIL DESEMBER, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Du kan forebygge smitte ved å vaske hendene ofte, bruk hånddesinfeksjon dersom du ikke har tilgang på såpe og vann, og unngå å hoste eller nyse på andre – host og nys i albuen!

Vi ønsker dere alle en influensafri vinter😊

Trenger du vaksinen så kom gjerne til oss. Lange åpningstider kl 8-20 på hverdager og 9-18 i helger😊