Clostridium difficile

Tarminfeksjon forårsaket av bakterien Clostridium difficile er en diarésykdom som kan oppstå etter bruk av antibiotika. Infeksjonen rammer hyppigst eldre, syke og svake. Sykdommens alvorlighetsgrad kan variere mye. Noen har kun få episoder med løs avføring. Andre har kraftig diaré som kan være blodtilblandet – tilstanden kalles da for pseudomembranøs kolitt (kolitt betyr at det foreligger en betennelse i tykktarmen).  I de alvorligere tilfellene får man ofte også feber, magekramper og sykdomsfølelse. I de letteste tilfellene går sykdommen over av seg selv når man slutter med det utløsende antibiotikumet. I mer alvorlige tilfeller må det gis antibiotika mot clostridium-infeksjonen.