D-dimer

D-dimer-analysen er beregnet som en hjelp til diagnostisering ved mistanke om blodpropp i ben og lunger. En negativ prøve utelukker blodpropp. En positiv prøve er ikke ensbetydende med blodpropp da en rekke andre tilstander kan gi økt D-dimer. D-dimer er mest nyttig til å utelukke blodpropp, ikke bekrefte diagnosen.