HbA1c

HbA1c måler gjennomsnittlig blodglukosenivå over de siste 6-12 ukene. HbA1cer det vi gjerne kaller langtidsblodsukker. Testen brukes ved mistanke om diabetes.