HIV

HIV er en svært alvorlig virussykdom som angriper og svekker immunforsvaret, slik at den smittede på sikt blir mer mottakelig for infeksjon med bakterie-, sopp og virusarter som vanligvis er harmløse for friske personer. HIV-viruset smitter først og fremst gjennom kroppvæsker ved blodsmitte og samleie i form av analsex og vaginalsex. En HIV-infeksjon kan gi symptomer en måned etter smittetidspunkt, men et betydelig antall av de smittede ikke merker noe som helst til sykdommen. Disse kan likevel være smittsomme.