Legionella pneumophilia

Legionella bakterier forårsaker en atypisk alvorlig lungebetennelse (også kallt «Legionærsykdom»). Legionellabakterien trives i varmt vann, og spres i luften fra dusjanlegg, kjøletårn og lignende. Alvorlig sykdom rammer først og fremst personer som på forhånd har svekket allmenntilstand eller redusert immunitet.  Sykdommen er sjelden i Norge. Hvert år meldes det ca. 30-50 tilfeller av sykdommen, vel halvparten smittet på utenlandsreise.Symptomene i første fase av sykdommen er feber, frysninger og muskelsmerter, etterhvert hoste og tung pust, forvirring og manglende respons på penicillin kan gi mistanke om tilstanden. Sykdommen behandles med antibiotika.