Norovirus

Norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Vanlige symptomer er akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré (vanlig er 4-8 tømninger over 24 timer). Tilstanden forekommer oftere blant større barn og voksne. Norovirusinfeksjoner opptrer hyppigst om vinteren, og kalles også «winter vomiting disease». Men det er også registrert epidemier vår og sommer. Det er fare fornuttørking på grunn av stort væsketap.