Streptococcus pneumoni

Pneumokokkbakterien er kjent som den hyppigste årsaken til vanlig lungebetennelse hos voksne, hvor den er årsaken til cirka 2 av 3 alvorlige lungebetennelser. Pneumokokker er også en vanlig årsak til bihulebetennelse og mellomørebetennelse hos barn. Men hos eldre mennesker og små barn, spesielt barn under 2 år, kan bakteriene foruten lungebetennelse også medføre alvorligere sykdomsbilder som blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse.  Pneumokokkbakterien behandandles med penicillin.