Troponin

HjertespesifikktroponinT er standardprøven i diagnostikk av myokardskade (hjertemuskelskade). Troponiner frigjøres fra cellene til blodet etter hjertemuskelskade. De har meget høy spesifisitet, og enhver økning skyldes ipraksis hjertemuskelskade.

Seriemålinger av konsentrasjonen er gullstandarden i»infarktstatus» isykehus.

Troponinkonsentrasjonen stiger allerede fra ca. 3 timer etter celleskade, når maksimum etter ca. 1 døgn og normaliseres etter ca. 7 døgn. Serieprøver tidlig isykdomsforløpet, f.eks. ved første legeundersøkelse, etter 6-8 og ev. 12-24 timer, gir mulighet for tidlig diagnose av hjerteinfarkt. Normal troponin6 timer etter debut av symptomer, og samtidig normalt ekg, gjør infarkt usannsynlig

Sensitivitet 12-48 timer etter symptomdebut for akutt hjerteinfarkt er nær 100% og spesifisiteten på ca. 90%.

Troponiner er ikke en markør for infarkt alene. Troponiner kan være forhøyede ved en rekke andre sykdomstilfelle med direkte og indirekte hjertepåvirkning.