Premenstruelt syndrom (PMS/PMDD)

80-95% av alle kvinner opplever forbigående fysiske eller emosjonelle plager 1-2 uker før menstruasjonen👩👱‍♀️👩‍🦰

Hvis plagene er tilbakevendende og er så uttalte at de fører til lidelse med nedsatt funksjonsevne i daglige gjøremål eller sosiale relasjoner, kaller vi det premenstruelle syndrom (PMS)❗️

PMDD (premenstruell dysforisk forstyrrelse) er en mer alvorlige formen for PMS og forekommer sjeldnere.

Plagene og funksjonsnedsettelsen ved PMS og PMDD forsvinner i løpet av de første dagene av menstruasjon og er fraværende i minst en uke etterpå🙂

Plagene er vanligst i 30- og 40-årsalderen.
20-30% har mild til moderat PMS, 1-5% har alvorlig PMS og PMDD

Årsaken er ukjent🤔 I tiden mellom eggløsning og menstruasjon produseres hormonet progesteron, ellers ikke. Man mener det er forskjeller på hvordan progesteron omsettes i hjernen og påvirker hjernens signalstoffer hos kvinner med og uten PMS (spesielt signalstoffet serotonin).

Det er store individuelle variasjoner i varighet, alvorlighetsgrad og intensitet av symptomene. Symptomene kan variere fra måned til måned. Det er beskrevet mange symptomer, men de mest vanlig:

 humørsvingninger
irritabilitet

 magesmerter
 følelse av oppblåsthet
 ømme bryster
 tretthet

PMS er et naturlig fenomen og behøver i de fleste tilfeller ingen behandling. Men ved uttalte plager kan behandling forsøkes❗️💊 Mange behandlingsformer er forsøkt, men det er få metoder som er vitenskapelig dokumentert.

🎬 Se dagens video og få informasjon om PMS/PMDD og symptomer, årsak og behandling

PMS og PMDD

80-95% av alle kvinner opplever forbigående fysiske eller emosjonelle plager 1-2 uker før menstruasjonen👩👱‍♀️👩‍🦰Hvis plagene er tilbakevendende og er så uttalte at de fører til lidelse med nedsatt funksjonsevne i daglige gjøremål eller sosiale relasjoner, kaller vi det premenstruelle syndrom (PMS)❗️PMDD (premenstruell dysforisk forstyrrelse) er en mer alvorlige formen for PMS og forekommer sjeldnere. Plagene og funksjonsnedsettelsen ved PMS og PMDD forsvinner i løpet av de første dagene av menstruasjon og er fraværende i minst en uke etterpå🙂Plagene er vanligst i 30- og 40-årsalderen.20-30% har mild til moderat PMS, 1-5% har alvorlig PMS og PMDDÅrsaken er ukjent🤔 I tiden mellom eggløsning og menstruasjon produseres hormonet progesteron, ellers ikke. Man mener det er forskjeller på hvordan progesteron omsettes i hjernen og påvirker hjernens signalstoffer hos kvinner med og uten PMS (spesielt signalstoffet serotonin).Det er store individuelle variasjoner i varighet, alvorlighetsgrad og intensitet av symptomene. Symptomene kan variere fra måned til måned. Det er beskrevet mange symptomer, men de mest vanlig:✅ humørsvingninger ✅irritabilitet✅ magesmerter✅ følelse av oppblåsthet ✅ ømme bryster✅ tretthet PMS er et naturlig fenomen og behøver i de fleste tilfeller ingen behandling. Men ved uttalte plager kan behandling forsøkes❗️💊 Mange behandlingsformer er forsøkt, men det er få metoder som er vitenskapelig dokumentert.🎬 Se dagens video og få informasjon om PMS/PMDD og symptomer, årsak og behandling

Publisert av Drop-in legene Tirsdag 9. april 2019