Skogflått

Er du mye ute i skog og mark bør du nå vurdere å vaksinere deg mot skogflåttencefalitt💉

Skogflåttencefalitt er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som er forårsaket av TBE-virus (tick-borne encephalitis). TBE-virus overføres ved flåttbitt av infisert flått.

📍 Skogflåttencefalitt forekommer i kystdistriktene fra Vest-Agder til Vestfold (kan være store lokale forskjeller innen en kommune)

📅 Oftest fra april-mai til utpå høsten

⏳ Tiden fra bitt til symptomer: 10-14 dager (varierer 2-28 dager)

Symptomer:

De fleste infeksjoner med TBE-virus forløper uten tegn på sykdom, men kan føre til alvorlig sykdom.

Sykdommen forløper i to faser.

Fase 1 varer ca 4-5 dager:

🔸 feber

🔸 hodepine

🔸 svimmelhet

🔸 muskelsmerter

70% blir friske, men etter en symptomfri uke får 30% hjernebetennelse (fase 2) med

🔸 høy feber

🔸 kraftig hodepine

🔸 svimmelhet

🔸 oppkast

🔸 nakkestivhet

🔸 psykiske symptomer

🔸 eventuelle kramper og muskelsvekkelser

Ca 10% av de som får hjernebetennelse får langvarig hodepine, balanse- og bevegelsesvansker. Barn har oftere et mildere forløp enn voksne.

Diagnose:

Virus og antistoffer kan påvises i blod eller spinalvæske (væsken rundt ryggmargen).

Behandling:

Det finnes ingen behandling mot selve sykdommen. Behandlingen går ut på å dempe symptomer. Ved hjernebetennelse må man rask innleggelse på sykehus🚑🏨

Vaksine bør vurderes

📌 til personer som er mye i skog og mark langs kysten i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud

📌 ved reise til land der smitten forekommer hvor man planlegger friluftsaktivitet i skogområder

Vaksinasjon bør startes i god tid før flåttsesongen som begynner i april. 1. dosen gir delvis beskyttelse etter ca 14 dager. Beskyttelsen er 90% etter 2. dose (gis 1-2 måneder etter 1. dose), og etter 3. dose (gis 5-12 måneder etter 2. dose) er >95 % beskyttet i minst 3 år.