Vannkoppvaksine

Etter barnehageoppstart har vi nå fått noen spørsmål angående vannkoppvaksinen, så her kommer litt oppdatert informasjon😀

Vannkopper er veldig smittsomt, og de fleste som ikke har hatt vannkopper eller er vaksinert blir smittet ved kontakt med en som er syk. For friske personer er vannkopper en uskyldig sykdom, særlig hos barn er sykdommen mild og går over av seg selv🙂

Det finnes en effektiv vaksine mot vannkopper som kan gis fra 9 måneders alder, men vaksinen inngår ikke i det norske barnevaksinasjonprogrammet. Årsaken er at det er flere uavklarte sider ved denne vaksinen, blant annet usikkerhet om varighet av beskyttelse.

Vaksine anbefales til

 barn (etter 9 måneders alder) med alvorlig sykdom som leukemi (blodkreft), barneleddgikt og nyresykdommer, og barn som skal ha transplantasjon

 kvinner som ikke har hatt vannkopper og som tenker å bli gravid i framtiden (må gis minst 3 måneder før svangerskap)

 nærkontakter (foreldre, søsken, helsepersonell) til overnevnte gruppe

 for barn over 12 år og voksne som ikke har hatt vannkopper fordi sykdomsforløpet hos voksne er verre enn hos barn

Vaksinen kan også være aktuell for personer som har en grunnsykdom som øker risikoen for alvorlig forløp.

Vaksinen gir omkring 85% beskyttelse mot vannkopper, og minst 95% beskyttelse mot moderat og alvorlig sykdom. Så man kan altså få vannkopper selv om man er vaksinerte, men sykdommen er da vanligvis mild med færre enn 50 hudlesjoner og risikoen for komplikasjoner er redusert.

 Det er usikkert hvor lang immunitet vaksinen medfører. Det finnes få studier som er gjort, men én studie har vist 98 % er immune i 10 år etter vaksinasjon.

 Gjennomgått sykdom gir i hovedsak livslang immunitet

Vaksine mot vannkopper vurderes kontinuerlig i hele Europa, også i Norge. I vurderingen er det mange ulike faktorer som må tas hensyn til; både helsefaglige og de samfunnsøkonomiske perspektiv. Foreløpig har man for lite kunnskap om konsekvensene av innføring vannkoppvaksine.

💉💉 Vaksinasjon består av 2 doser. Tiden mellom dosene bør være minst 6 uker. For høyrisikopasienter kan det være behov for mer enn to doser.

💵 Prisen pr dose er 476 kr. Til spesielt utsatte grupper refunderes utgifter til vaksinen.

Vil du vite mer om vannkopper så se gjerne vår video:

Vannkopper