Vitamin D og Covid19

I den siste tida har flere forskere antydet at D-vitamin kan spille en rolle i bekjempelsen av covid-19.

D-vitamin har en rekke viktige funksjoner og er blant annet viktig for immunforsvaret vårt.

Det medisinske tidsskriftet Lancet trekker frem en studie fra 2017 hvor man gikk igjennom analyser fra 11321 deltakere i 25 randomiserte kontrollerte studier.
👉 Studiene viste at D-vitamintilskudd beskyttet mot akutte luftveisinfeksjoner og at pasienter med svært lave nivåer av D-vitamin (<25 nmol/l) oppnådde mest fordel.

➡️ D-vitamin dannes blant annet i huden når vi er i sola☀️ Koronaepidemien ser ut til å ramme hardere i land som ligger over 35 grader nord, sammenlignet med strøkene nærmere ekvator. I disse landene blir sola så svak om vinteren at man ikke klarer å holde D-vitamin-nivåene oppe igjennom hele året.
Den lave dødeligheten i nordiske land er unntak fra trenden mot dårligere utfall i nordligere breddegrader, men folk i disse landene får relativt tilstrekkelig med vitamin D på grunn av utbredt D-vitamintilskudd i matvarer.

➡️ I tillegg ser det ut til at mørkhudede og minoritetsetniske mennesker – som er mer sannsynlig å ha vitamin D-mangel fordi de har mørkere hud – blir rammet verre enn hvite mennesker av Covid-19.

➡️ Eldre og kronisk syke har ofte D-vitaminnivåer og det er mulig at lite D-vitamin også er noe av forklaringen på at viruset rammer disse gruppene spesielt hardt.

En rolle for vitamin D i responsen på Covid-19-infeksjon kan være todelt.
👉 For det første støtter D-vitamin produksjon av stoffer i slimhinnen i luftveiene som er med på å bekjempe infeksjoner, og dermed gjør infeksjon med viruset og utvikling av Covid-19 symptomer mindre sannsynlig.
👉 For det andre kan vitamin D bidra til å redusere den inflammatoriske responsen på infeksjon med Covid19.

Forskningen på virkningen av D-vitamin i bekjempelsen av Covid-19 spriker. Noen forskere anbefaler stor doser D-vitamintilskudd, mens andre forskere ikke støtter dette. Vi har ikke randomiserte kontrollerte studier, men det er grunn til å tro at det kan være en fordel med optimale D-vitaminnivåer, og spesielt de med lave nivåer vil ha utbytte av D-vitamintilskudd.

💊 Fordi folk blir bedt om å bo hjemme så mye som mulig, har de offentlige helsemyndighetene i Storbritannia anbefalt at folk tar D-vitamintilskudd gjennom sommeren og høsten under denne pandemien.

💊 I Norge anbefaler man daglig inntak av 10 ug D-vitamin i aldersgruppen 6 måneder – 75 år, og 20 μg for de > 75 år.
Spedbarn > 4 uker anbefales vitamin D i form av tran.