Frostskader

Frostskader kan oppstå allerede ved temperaturer rundt null grader❄️❄️❄️ De mest utsatte områdene er hender, føtter, nese og ører🤚👃👂👣

Ved overfladisk forfrysning er kun overhuden skadet. Ved dypere forfrysning går skaden ned i underhuden og muskelvev.

Overfladisk forfrysning begynner gjerne med en prikkende og stikkende følelse i huden og svak smerter, og etterhvert blir hudoverflaten hvit og kald.

Ved dyp forfrysning blir hudområdet helt følelsesløst og smertefritt, hudområdet bli hardt og huden kan ikke beveges frem og tilbake. Etterhvert oppstår hevelse og blærer i huden

Hurtig og riktig oppvarming er viktig‼️
Graden av varig vevsskade avhenger av hvor lenge vevet forblir frossent.

Behandling ved overfladisk frostskade:

 søk ly mot vær og vind
 varm den skadede huden mot egen hud (f.eks. fingre i armhulen, kinn/ører dekkes med hendene) eller en annens hud (føtter mot en annens mage)
 hvis ikke er dette er nok så varm opp i lunkent varen med temperatur på 37-39°C
 kroppsdelen bør holdes høyt de 2-3 timene etter skaden for å unngå hevelse
 etter oppvarming bør huden dekkes til med bandasje
 skadede fingre og tær bør holdes atskilt gjennom bandasjering
 gi varm, helst sukkerholdig drikke.

 IKKE gni eller masser huden; det forfrosne området må beskyttes mot trykk
 IKKE varm opp med varm, tørr luft som fra bål, peis eller hårtørkere da det tørker ut skadeområdet og lett kan gi brannskade på det følelsesløse stedet
 IKKE varm opp med vann varmere enn 39°C da det vil kunne gi mer smerter i oppvarmingsprosessen
 IKKE tin opp frostskaden hvis fullstendig oppvarming ikke kan gjennomføres. Opptining og ny forfrysning gir større risiko for alvorlig skade!

Dyp forfrysning skal behandles på sykehus da oppvarmingen vil kunne bli svært smertefullt‼️
Pakk frostskaden/personen godt inn, slik at ikke frostskaden forverres under transport til sykehuset.

Kuldefølelsen kan være nedsatt og huden kan være mer rødlig og varm enn normalt noen dager etter skaden. Oppsøk legehvis huden er misfarget, det utvikler seg blemmer eller hvis området er svært smertefullt i dagene etter frostskaden👨‍⚕️👩‍⚕️

Hud som har vært utsatt for frostskade, er alltid mer utsatt for ny forfrysning. Dette hudområdet bør derfor senere beskyttes ekstra godt i kaldt vær🧤🧦🧥🧣