Funfact-fredag

Visste du at kroppen din er gløder?🤩🤩

Menneskekroppen produserer og utstråler faktisk lys, men lyset er bare ikke synlig for det menneskelige øye☺️Intensiteten av lyset som sendes ut av kroppen er 1000 ganger lavere enn følsomheten til øynene vår. Lyset kan imidlertid fotograferes av et ultrafølsomt kamera i fullstendig mørke!

Fenomenet, som heter bioluminescens, er et resultat av en kjemisk reaksjon der kjemisk energi (hovedsakelig ved oksidering av stoffet luciferin) blir omgjort til lysenergi. Det spesielle er at lyset er et «kaldt lys», hvor all energi blir omsatt til lys og gir ingen varmeutstrålingen (visste du forresten at en ordinær lyspære avgir kun 3-4 % lys💡, resten er varmetap som gjør lyspæren varm🙂).

Studie har viste at vi gløder mest i området rundt pannen, nakken, kinnene og vi lyser mest kl 16 på ettermiddagen og minst sent på kvelden. Det ser altså ut til å følge en innebygd biologisk klokke, og selv hvis vi holdes i totalt mørke vil vi lyse «av og på» i en døgnrytme😄

Bioluminescens forekommer spesielt blant dyr i åpent hav, men også hos sopp, bakterier og noen grupper av virvelløse dyr. Dyr nyttiggjør seg bioluminescensen til kamuflasje (f.eks. ved at dyrenes fotoreseptorer regulerer belysningen for å matche lysstyrken i bakgrunnen), å lokke til seg byttedyr og også for kommunikasjon mellom samme arter (f.eks. å lokke til seg en make).

➡️ Søramerikanske indianere brukte lysbiller (også kalt ildfluer eller sankthansormer) i bur som levende lys på sine nattlige ferder.

➡️ Bakteriereaksjoner som avga lys ble også brukt, for eksempel ble tørkede fiskeskinn brukt som lyskilder i kullgruver der åpen flamme ville kunne utløse en eksplosjon.

Så neste gang noen forteller deg at du gløder, så vet du at det faktisk er helt sant!😍