Funfact-fredag – Tvillinger

Siden tidenes morgen har tvillinger blitt sett på som noe spesielt og det er ingen tvil om at tvillinger deler et helt spesielt bånd som vanlige søsken ikke gjør. Her kommer noen fakta og funfact om eneggede tvillinger du kanskje ikke visste😊

🔸 Eneggede tvillingers DNA er ikke 100%! Deler av deres DNA kan varierer i antall kopier av hvert gen det har. Normalt bærer hver person to kopier av hvert gen, en arvet fra hver av foreldrene, men det finnes delere av DNAet som avviker fra den «to-kopi-regelen» og kan bære alt fra 0-14 kopier av et gen.

🔸 Tvillinger har ikke samme fingeravtrykk. Når eneggede tvillinger er unnfanget begynner de med de samme fingeravtrykkene, men i løpet av 6.-13. svangerskapsuke berører de hverandre og fostervannposen, og det dannes unike linjer på hver tvillings hånd som resulterer i forskjellige fingeravtrykk.

🔸 Tvillinger søker kontakt med hverandre allerede i livmoren. En studie har vist at fra de er 14 uker gamle strekker de seg mot hverandre og fra de er 18 uker gamle berører de hverandre 30% av tiden. Ikke rart tvillinger er så følelsesmessig nær hverandre når de har kommunisert med hverandre omtrent 26 uker før noen andre eksisterte for dem☺️

🔸 25% av eneggede tvillinger er “speilbilder” av hverandre, såkalte «mirror twins». Så hvis den ene er venstrehendt er den andre høyrehendt, hvis den ene har et fødselsmerke på høyre arm vil den andre ha samme fødselsmerke på venstre arm. I mer sjeldne tilfeller kan en av tvillingene ha organene på feil side.

🔸Tvillinger kan ha forskjellige biologiske fedre!😲 Det er sjeldent, men det er mulig at to egg frigjøres under eggløsningen (eller enda sjeldnere at et egg splittes). Har kvinnen da samleie med to forskjellige menn i løpet av 5 dager ved eggløsningen kan de befrukte hvert sitt egg (sædceller lever i 5 dager og eggceller i 24 timer). Volia; 2 babyer, 2 pappaer☺️🙈 Et eksempel er amerikanske Mia Washington som i 2009 fødte tvillinger med to forskjellige fedre.

🔸 22% av eneggede tvillinger er venstrehendte, sammenlignet med bare 10% i befolkningen generelt.

🔸 Alle mennesker har en unik kroppslukt, bortsett fra eneggede tvillinger, som lukter likt. (Det finnes imidlertid noen hunderaser som kan skille mellom tvillingers lukt☺️)

🔸 40% av tvillinger har sitt eget språk💬💬

🔸 Amerikanske indianere var overbevist om at tvillinger alltid besto av en ond og en god tvilling, og den onde ble alltid ekskludert fra stammen😟 Andre kulturer var overbevist om at tvillingene delte en sjel og derfor alltid måtte være i sammen🥰