Hjernehinnebetennelse og russefeiring

De siste årene har det vært flere tilfeller av russ som har blitt syke av smittsom hjernehinnebetennelse under russefeiringen. Bakterien som forårsaker hjernehinnebetennelse, meningokokker, smitter med spyttedråper fra personer som er bærere av bakterien. Friske bærere er personer som har bakterien i halsen som del av deres normale bakteriemiljø, og vet ikke at de er bærere. Disse kan smitte andre. Drikking av samme flaske, kyssing og røyk som deles gjør at bakterier spres. Kroppen er også mindre motstandsdyktig når man er overtrøtt, nedkjølt og utmattet. Slimhinnene i munn og hals er også mer mottakelige for infeksjoner når man har ropt og skreket så mye at man blir hes og halsen sår.

Symptomer på hjernehinnebetennelse er høy feber, redusert allmenntilstand, omtåket bevissthet, hodepine, stiv nakke (klarer ikke på haken ned mot brystet), kvalme, reagerer på sterkt lys og utslett som ikke forsvinner når man presser et glass mot huden.

Noen ganger kan det være vanskelig å skille hva som er fyllesyke, rus og utmattelse fra sykdommen hvis man har milde symptomer.

Hvis du mistenker at noen har hjernehinnebetennelse må du ringe lege med en gang. Det er viktig å oppdage symptomene så tidlig som mulig slik at man får startet opp med antibiotikabehandling på sykehus. Uten rask og riktig behandling kan i verste fall hjernehinnebetennelse føre til død i løpet av 24 timer.

Får å redusere risikoen for å få hjernehinnebetennelse bør man ikke dele flasker eller glass med andre, unngå røyking, få nok søvn og ha et lavt alkoholforbruk.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i aktiviteter som øker risikoen for smitte og alvorlig sykdom.

Mer informasjon finner man på Folkehelseinstitutttets nettsider www.fhi.no

Vi ønsker all russ en fin og sykdomsfri russetid – og ta vare på hverandre🙂🙂