Hoggormbitt

Hoggormbitt kan føre til alt fra ingen reaksjon til alvorlig forgiftning🐍🐍  I 30 % av bittene sprøytes det ikke inn gift, og ingen reaksjon oppstår.

👩‍⚕️ Alle bør oppsøke lege og observeres i 6-8 timer!
🏨 Barn med symptomer bør innlegges på sykehus.

Et hoggormbitt ser som oftest ut som to punktformige prikker med 3-9 millimeters avstand.

Lokale reaksjoner kommer innen 1/2-2 timer, og kan utvikles videre over 2-3 døgn:
 smerter
 blålig misfarging av huden
 hevelse som brer seg
 evt blemmedannelse i huden, infeksjon i lymfeårene (røde, ømme streker i huden), betennelse i blodårer

Alvorligere symptomer kommer oftest etter 1-2 timer, men kan komme raskere eller opptil 6 timer etter bittet:
 magesmerter, oppkast, diare
 hjertebank, svimmelhet
 pustevansker
 evt hevelse i ansikt og luftveier
 sløvhet, bevisstløshet og kramper

Dette bør du gjøre hvis du blir bitt:
🔸 hold bittstedet mest mulig i ro og holdes høyt
🔸 IKKE klem, skjær eller sug i bittstedet❗️
🔸 personen bør holde seg i ro og bæres hvis mulig

🚑 Ring 113 ved oppkast, svimmelhet, besvimelse, pusteproblemer eller raskt utviklende hevelse.

🏨 Ved alvorlige reaksjoner gis motgift på sykehuset

Er det ingen symptomer 2 timer etter bittet, konkluderes det med at hoggormen ikke har sprøytet inn gift, og videre observasjoner er ikke nødvendig.

 Hoggormsesongen er fra juli til september.