Hva er god helse?

Hva er egentlig god helse?🤔

Hva folk opplever som god helse kan bety forskjellig fra person til person. For noen kan det å ha en god helse bety at man er frisk og sykdomsfri, mens for andre kan det bety at man til tross for sykdom opplever å ha et godt liv.

Professor Peter F Hjorth har laget denne definisjonen på helse: «God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav.»

Dette synes jeg personlig er en god definisjon😀 Nøkkelen til god helse baserer seg på hvorvidt vi opplever hverdagen som begripelig, håndterlig og meningsfull❤️

To personer med samme sykdom eller utfordring kan oppleve sin situasjon ulikt. Der den ene tilpasser seg sykdommen med motivasjon, positivitet og optimisme, kan den andre isolere seg, se begrensninger og oppleve å ha dårlig helse.

Men en ting som er sikkert, uavhengig av hvordan man definerer god helse, er det DU som har ansvaret for din helse❣️ Helsevesenet og samfunnet skal legge til rette for at du kan ta gode valg, men det er du selv som er 100% ansvarlig for din helse.

Hvordan du velger å leve har betydning for helsen din – ikke bare her og nå – men også hvordan den blir senere i livet. Det du gjør i dag legger grunnlaget for helsen senere i livet😀

For å beholde en god helse i framtiden og redusere risikoen for livsstilssykdommer, må du gjøre riktige valg i hverdagen.
Du har hørt det før, men dette er en vennlig påminnelse😉:

➡️ Spis varierte og sunne matvarer
➡️ Vær fysisk aktiv
➡️ Få nok søvn
➡️ Omgi deg med positive mennesker
➡️ Vis egenomsorg
➡️ Ikke røyk og unngå for mye alkohol

Å ha god helse helse handler om så mye mer enn fravær av sykdom💚